ENERJİ OTOMASYONU NEDİR ?

Enerji otomasyonu, tesisinizdeki enerji tüketimini ve elektriği kullanan elektroniği verimli bir şekilde yönetmek; riskleri ve kayıpları en aza indirmek için kullanılan bir sistemdir.

ENERJİ OTOMASYONU NE İŞE YARAR?

Enerjiyi verimli şekilde kullanmanın en etkin yolu, enerjiyi kontrol etmektir. Elektrik enerjisine olan talebin artması, ileri teknoloji ve yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyacı arttırmıştır.
Enerji otomasyon sistemleri, tesislerin standartlara uygun ve teknolojinin getirdiği avantajları kullanarak verimli şekilde işletilmesini sağlar. Enerji Otomasyonu sayesinde enerji parametreleri sürekli izlenebildiğinden enerji sarfiyatı önlenebilir ve sistemdeki donanımların arıza durumlarına hızlı müdahele etme imkanı sağlanır. Kullanıcı talepleri çerçevesinde oluşturulmuş senaryoya göre çalıştırılan sistem, insan inisiyatifinde çalışan sistemlere oranla çok daha güvenlidir.

AVANTAJLARI NELERDİR ?

»Enerjinin tasarruflu şekilde kullanılması

»İş gücü planlanmasının kolaylaşması

»Verimliliğinin artması

»Donanımların sürekli kontrolü sayesinde güvenliğin artması ve hata payının minumuma indirilmesi

»Maliyetlerde azalma sağlanması

»Denetimin ve raporlamanın kolaylaşması

»Arızaların zamanında tespiti ve hızlı müdahale imkanı sağlanması